มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสนอหัวข้อวิจัยที่สร้างผลกระทบ และแหล่งทุนวิจัย

ข่าวใหม่

เอกสารประกอบการบรรยาย การเสนอหัวข้อวิจัยที่สร้างผลกระทบ และแหล่งทุนวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

แรงบันดาลใจสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

ข่าวใหม่

เอกสารประกอบการบรรยาย แรงบันดาลใจสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

เปลี่ยนเงินให้เป็นความรู้ เปลี่ยนความรู้ให้เป็นเงิน

ข่าวใหม่

เปลี่ยนเงินให้เป็นความรู้ เปลี่ยนความรู้ให้เป็นเงิน

ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: hr@mut.ac.th


hr@mut.ac.th