มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ดาวน์โหลดเอกสาร อื่นๆ
ลำดับ ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 เริ่มต้นงานวิจัยอย่างไรดี เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
2 เริ่มต้นงานวิจัยอย่างไรดี เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผศ.พฤกษา ดวงผาสุก กรุณาเข้าสู่ระบบ
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: hr@mut.ac.th


hr@mut.ac.th