มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ประมวลภาพ อัลบั้ม โครงการพัฒนาคณาจารย์ขั้นต้น ประจำภาคการศึกษา 2/2563

โครงการพัฒนาคณาจารย์ขั้นต้น ประจำภาคการศึกษา 2/2563 จัดขึ้นในวันพุธที่ 11 และวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง F603 ชั้น 6 อาคาร F

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: hr@mut.ac.th


hr@mut.ac.th