มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ประมวลภาพ อัลบั้ม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการฝึกอบรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ "สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน" จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง MII208 ชั้น 2 อาคาร MII

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: hr@mut.ac.th


hr@mut.ac.th